Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium
Miskolc
Isten hozott, kedves Vendég!
Hírek
Iskolánk
Képtár
KRÉTA Napló
Webmail
A weboldal sütiket használ némely beállítás kezeléséhez. Az oldal böngészésének folytatásával ezt elfogadja.
OK
NaptárTérkép
«ISMERETLEN. ISMERETLEN»
Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Maradjon bejelentkezve
Belépés
Közzétételi lista
Információk
Dokumentumok
Órarend
DÖK
Közérdekű információk
Konyha
Könyvtár
Pályázatok
Oktatás
Képzési szerkezet
Nyolcadik után
Érettségi után
ECDL
Diákigazolványok
Felvételizőknek
Archívum
Képgaléria
Tanulmányi eredmények
Sport sikerek
Segíthetünk?
Egészségügy
Lélek és tudat
Ifjúságvédelem

AlapdokumentumokSzervezeti és Működési Szabályzat
Szervezeti és Működési Szabályzat, 2019-től
Szervezeti és Működési Szabályzat, 2019-től, Melléklet
Házirend
Pedagógiai Program
Pedagógiai Program, 2018-tól


Közösségi szolgálatKözösségi szolgálat menete
Jelentkezési lap
Igazolás minta
Iratkezelési szabályzat


Egyéb dokumentumokFelvételi tájékoztatók
Beiratkozási tájékoztató

A beiratkozás a beiratkozásra meghatározott idő, valamint a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma szerint zajlik. A beiratkozást minden tanév júniusában az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott napon, 9:00 órától 12:00 óráig bonyolítjuk le.
A szakképzési évfolyamra történő felvételi eljárás részei

Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség - tájékoztatásFenntartói értékelés
Tanév rendje
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés

Iskolánkban a feltöltés napjáig pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt.

Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, munkakörök szerint
Kondás Miklós
igazgató
informatika
Csányiné Wittlinger Mária
szakmai igazgatóhelyettes
magyar nyelv és irodalom
Dömötörné Ádám Zsuzsanna
gazdasági vezető, óraadó
adózási gyakorlat és ismeretek
Fedor Péter atya
nevelési igazgatóhelyettes, lelki vezető
etika, hittan
Ignácz Izolda
tanügyi igazgatóhelyettes
statisztika és közgazdasági ismeretek
Tóthné Szarka Beáta
oktatási-szervezési igazgatóhelyettes
történelem, magyar nyelv és irodalom

Adorjánné Krakkai Mária
idegen nyelv munkaközösség vezető
angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
Andrejkovicsné Fecskovics Fruzsina
-
adózás, könyvelés
Balázsné Belinszki Márta
14. A osztályfőnök
közgazdasági ismeretek
Balláné Pipoly Ágnes
14. C osztályfőnök
angol nyelv, ügyvitel
Barna Adrienn Zsuzsanna
-
német nyelv
Bencs Tivadar
óraadó
vámjog, vámtarifa és áruosztályozás
Cseh Mónika
-
-
Csóka Edit
-
-
Dajkáné Kollár Ildikó
10. A osztályfőnök
közgazdasági ismeretek
Dandé András
református lelkipásztor
hittan
Demeterné Láng Judit Eszter
10. B osztályfőnök
edzéselmélet, testnevelés
Dr. Béki Zsuzsanna
turisztika-közművelődés munkaközösség vezető
közgazdasági ismeretek
Dr. Gárdainé Hidvégi Erika Anna
óraadó
angol nyelv, orosz nyelv
Dr. Juhász Andrásné
óraadó
angol nyelv és irodalom, biológia
Dr. Nagymáthé Sarolta
óraadó
gazdasági és jogi alapismeretek
Dr. Petővári Ákos Béla
óraadó
angol nyelv
Dr. Utry Attila
-
-
Dr. Zákányné Rácz Nóra
11. D osztályfőnök
közgazdasági és jogi ismeretek, logisztikai tárgyak
Dulai Szilvia
9. A osztályfőnök
közgazdasági ismeretek
Elek Józsefné Farkas Mária Emőke
óraadó
angol nyelvű történelem
Guba Pál
-
magyar nyelv és irodalom, történelem
Györgyné Gyarmati Andrea
11. A osztályfőnök, osztályfőnöki munkaközösség vezető
ügyviteli ismeretek
Hajnal Gábor
-
-
Hajnal-Farkas Zsófia
GYED
-
Hojdákné Nagy Zsuzsanna
11. F osztályfőnök
informatika
Homonnáné Béres Katalin Etelka
11. E osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom, ügyviteli tárgyak
Hudákyné Miskolczi Zsuzsanna
-
kémia
Hulicskó Veronika
-
-
Jármi Zoltán atya
óraadó
etika, hittan
Jármi Zoltánné Mónika
óraadó
elsősegélynyújtás
Keresztessy Lászlóné
-
-
Kosárkó Mónika
római katolikus hitoktató
hittan
Köblingné dr. Csízi Márta
óraadó
közgazdasági és jogi ismeretek
Krasznai Noémi
10. D osztályfőnök
testnevelés, biológia
Lehoczky Alfréd Endre
-
hálózat és programozás
Lehoczkyné Zana Rita
9. C osztályfőnök
angol nyelv
Lenkey Emese Ágnes
14. B osztályfőnök, közgazdaság-logisztika munkaközösség vezető
közgazdasági ismeretek
Lestál Máté
-
-
Lövei Ferenc
óraadó
sportmasszázs
Makkai Marianna Ágnes
9. E osztályfőnök
angol
Martis Ferenc
-
testnevelés, földrajz
Mató-Juhász Annamária
óraadó
projektfinanszírozás
Medgyesiné Szabó Éva Emese
Boldog nyugalmat
és örök emléket!
Mednyánszkyné Szalay Judit
-
francia nyelvű közgazdasági ismeretek
Molitoriszné Lipták Krisztina
12. B osztályfőnök, történelem munkaközösség vezető
történelem, német
Naár Erzsébet
-
német nyelv
Nagy Lászlóné
római katolikus hitoktató
hittan
Oroszné Eszlári Szilvia
10. E
angol
Oroszné Karmanoczki Judit
12. E osztályfőnök, ügyviteli munkaközösség -vezető, ECDL vizsgáztató
informatika
Oroszné Polyák Annamária
-
francia, elméleti gazdaságtan francia nyelven
Ortó Judit
13. B osztályfőnök
ügyviteli tárgyak, rendezvény és programdokumentáció
Pájer Zita
-
-
Pappné Hruscsák Erzsébet
reál munkaközösség vezető
matematika, fizika
Pázmándy Hedvig
11. B osztályfőnök, ECDL vizsgázgató
informatika
Perédi-Király Dóra
GYED
angol
Pocsai Emese Mária
9. B osztályfőnök
francia, történelem francia és magyar nyelven
Rozinay Zoltán
-
-
Skernyókné Jeddi Katalin
-
ügyviteli tárgyak
Skornyák Tamás
12. C osztályfőnök
történelem, földrajz
Solymosi Tamás
kézilabda edző, test-, lélek- és egészségnevelési munkaközösség vezető
testnevelés, földrajz
Sörlei Tamásné
kosárlabda edző
testnevelés
Stefán Zoltán atya
-
etika, hittan
Szakáczki Szabolcs
9. D osztályfőnök
testnevelés, történelem
Szalontainé Domokos Éva
14. D osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Szamosfalvy Tamás
óraadó
informatika
Szanyi Ágnes
-
matematika, kémia
Szegedi Judit
-
-
Székelyné Kota Edit
12. D osztályfőnök
matematika
Szőke Zsuzsanna
11. C osztályfőnök
testnevelés, földrajz
Takács Attila
-
angol nyelv
Tompáné Gubányi Klára
13. A osztályfőnök
közgazdasági tárgyak
Treitné Kocsis Zita
12. A osztályfőnök, magyar munkaközösség vezető
magyar nyelv és irodalom
Vasas Szilvia
10. C osztályfőnök, informatika munkaközösség vezető
informatika
Vécsei Klára
óraadó
közgazdasági ismeretek

Nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége, munkakörök szerint
Ssz. Név Munkakör Végzettség
1. Kalózné Bácsó Zsuzsa laboráns középfokú
2. Lestál Máté rendszergazda középfokú
3. Lestál Rita laboráns középfokú
4. Papp-Bernáth Regina iskolatitkár középfokú
5. Pollákné Galajda Edina iskolatitkár középfokú
6. Tóth Attila rendszergazda főiskola

Lemorzsolódásra vonatkozó adatok

2017/2018. tanév II. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten: 570 főből 18 fő (3,2 %)

A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 570 fő
A 2017/2018. tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 18 fő (a tanulók 3,2 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 18 fő (a tanulók 3,2 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 mértékben romlott: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)

Tekintettel arra, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói arány az intézményben alacsony volt, a rögzített adatok alapján külső beavatkozásra nincs szükség.

Érettségi statisztikák


Tanórán kívüli foglalkozások

Szakkörök igénybevételének lehetőségei: Iskolánkban a szakkörök korlátozott számban működhetnek, mert a köznevelési törvény által az iskola számára biztosított összes órában – a nevelőtestület döntése alapján – tanítási órákat tartunk. Tanulói igényre és kérésre az intézmény igazgatója lehetőséget biztosít szakkörök indítására, ha a jelentkezők száma ezt indokolja.

A mindennapos testedzés lehetőségét az alábbiakkal biztosítjuk tanulóink részére:
  • hétköznap délutánonként működik sportkör; röplabda, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás
  • a téli szünetet követően minden évben sítábort szervezünk diákjaink számára
  • a nyári szünetben vízi tábort szervezünk
  • a szabad délutánokon lehetőség van a sportudvaron lévő kézilabdapálya szabad használatára


Házifeladat, iskolai feladatok szabályai
Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát szervez az iskola az érettségi vizsgaidőszakot megelőzően minden tanév áprilisában, szükség esetén más időpontban is. Az osztályozó vizsgára való jelentkezést az oktatási igazgatóhelyettesnek kell benyújtani. Az osztályozó vizsga követelményeit a házirendünk melléklete tartalmazza. Javítóvizsgát az iskolánk minden év augusztus 25-30. között meghirdetett időpontban szervez. Különbözeti vizsga a tanév során bármely időszakban szervezhető.
Angol nyelv
Francia nyelv
Informatika
Közgazdaságtan
Közművelődés
Logisztika
Magyar nyelv és irodalom
Német nyelv
Történelem
Turizmus
Ügyvitel


Osztály és létszámadatok
Osztály Létszám
9. A 34
9. B 38
9. C 33
9. D 36
9. E 40
10. A 32
10. B 22
10. C 29
10. D 27
10. E 29
10. F 23
11. A 25
11. B 23
11. C 23
11. D 30
11. E 20
11. F 17
12. A 14
12. B 21
12. C 23
12. D 23
12. E 22
13. A 19
13. B 25
14. A 31
14. B 36
14. C 25
14. D 32
Összesen 752
Elérhetőségek
Név, Cím:Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium
3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1
KSH számjel:18220117-8531-552-05
E-mail:
fay@fay-misk.sulinet.hu
Telefonszám:(46) 563-384
OM azonosító:201 560Faxszám:(46) 555-286
?